👱‍♂️ Miroslav BURDA

Mechatronik: ⚙️ Strojírenství $/$ ⚡ Elektrotechnika $+$ 💻 Informační technologie

Taková osobní prezentace

📚 Import knihoven

Použité knihovny mi celý dokument pomohou trošku vizuálně vymazlit a taky budu moct využívat zajímavých funkcí...

Vlastně tu nic zajímavého ani není, takže tento blok v klidu ignorujte... 😀

In [1]:
import IPython                     # Knihovna obsahuje mimo jiné sadu grafických vychytávek
from IPython.display import IFrame, display, HTML   # Vizualizační doplňky...
from IPython.display import set_matplotlib_formats   # Umožní nastavit formáty výstupu knihovny MatPlotLib
display(HTML("<style>.container{width:90%;}</style>")) # Roztáhne dokument na 90% šířky monitoru
import sys, os, re, math                # Základní funkční knihovny
import pandas as pd                  # Panda je super k práci s fakt monstrózními datasety
pd.set_option('display.max_colwidth', -1)       # Přinutí Pandu vypsat úplně všechno...
import numpy as np                   # Výpočtářské funkce
from scipy.interpolate import splev, splrep      # Podknihovna pro vědecké výpočty (konkrétně interpolace)
import matplotlib as mpl                # Vizualizace dat
import matplotlib.pyplot as plt            # Vykreslování grafů
set_matplotlib_formats('png')#'pdf')          # Nastavení formátu grafů [PDF / PNG]
%matplotlib inline
print("Všechny knihovny byly úspěšně naimportovány...")
Všechny knihovny byly úspěšně naimportovány...


✔️ Kdo jsem a co teď vlastně dělám?

In [2]:
f = open('./Repository/intro.txt', 'r') # Načte textový dokument
file_content = f.read()         # Přečte obsah a uloží do proměnné "file_content"
print(file_content)           # Vypíše obsah proměnné "file_content" (takže obsah dokumentu)
f.close()                # ... a nesmíme zapomenout zavřít...
• Jsem technicky založený člověk, který kloubí dohromady strojní a elektrotechnické inženýrství spolu s informačními technologiemi.

• Momentálně se zabývám datovou analytikou (sběr / analýza / reporting) a s velkou oblibou k tomu užívám datařské nástroje jazyků Python a SQL. V rámci své aktuální pracovní činnosti se mimo jiné velice zajímám o světelnou - spektrální analytiku, mikroprocesorovou techniku, něco málo programování v Pythonu a C# a trochu té konstrukce (strojírenství / elektro)...

• Jsem absolventem vynikající střední průmyslové školy v Bruntále, kde jsem se zaměřoval na elektrotechniku a IT. Poté jsem absolvoval bakalářský studijní program na fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v brně ve specializaci sdělovací a signálové techniky. Krom toho jsem absolvoval několik kurzů na fakultě strojního inženýrství, především v oblasti konstrukce a namáhání materiálů.

• Mezi mé koníčky patří:
Zájem o techniku, datová analytika, motorsport, fitness, hra na kytaru a baskytaru, lovecká lukostřelba, šachy a astronomie


🛠️ Pracovní zkušenosti

In [3]:
jobs = pd.read_csv('./Repository/jobs.csv', sep=';')   # Otevře datový, textový dokument
print('Mé dosavadní pracovní zkušenosti jsou takovéto:') # ... nějaký ten úvod...
jobs                           # Cool vykreslení Pandího datagridu
Mé dosavadní pracovní zkušenosti jsou takovéto:
Out[3]:
Obdobi_Od Obdobi_Do Nazev_firmy Adresa_firmy Info_firmy Specializace Popis
0 2014-12-01 00:00:00 NaN OSRAM Česká republika s.r.o. Zahradní 1442/46, 792 01 Bruntál Výroba světelných zdrojů, elektronických předřadníků a opto-semikonduktorů Programátor / Analytik Podpora výrobních subsystémů, práce a vývoj na IT projektech, správa dat
1 2012-06-01 00:00:00 2014-11-30 23:59:59 Deta spol. s.r.o. Pod Vrbami 3, 792 01 Bruntál Výroba a montáž ocelových konstrukcí Konstruktér a přípravář (částečný úvazek) Vývoj / výroba / montáž ocelových konstrukcí
2 2010-07-01 00:00:00 2014-06-30 23:59:59 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Technická 3058/10, 616 00 Brno-Královo Pole UREL: specializace na oblasti rádiové komunikace, přístrojové elektroniky, vysokofrekvenční, mikrovlnné a anténní techniky, optoelektroniky, audio a videotechniky a zpracování radiokomunikačních signálů. Student Osvědčení: 2 roky na zkušebních elektrických zařízeních v elektrotechnických laboratořích


🎓 Vzdělání a kurzy

In [4]:
study = pd.read_csv('./Repository/study.csv', sep=';') # Otevře datový, textový dokument
print('Mé studijní výsledky:')             # ... nějaký ten úvod...
study                         # Cool vykreslení Pandího datagridu
Mé studijní výsledky:
Out[4]:
Obdobi_Od Obdobi_Do Nazev_skoly Adresa_skoly Info_skoly Specializace Popis
0 2010-07-01 00:00:00 2014-06-30 23:59:59 Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií Technická 3058/10, 616 00 Brno-Královo Pole UREL: specializace na oblasti rádiové komunikace, přístrojové elektroniky, vysokofrekvenční, mikrovlnné a anténní techniky, optoelektroniky, audio a videotechniky a zpracování radiokomunikačních signálů. Komunikační a řídicí technika / Strojírenství Mobilní komunikace, radioelektronika, Strojírenství / konstrukce, elektrotechnická měření / číslicová zpracování, mikroprocesorová technika
1 2006-09-01 00:00:00 2010-06-30 23:59:59 Střední průmyslová škola Bruntál, Příspěvková organizace Kavalcova 814/1, 792 01 Bruntál Moderní a dynamická vzdělávací instituce. Vychovala tisíce absolventů, kteří dále pokračují ve studiu na VŠ nebo najdou uplatnění přímo ve svém, případně příbuzném oboru. Elektrotechnika a Informační technologie Elektrotechnika, číslicová technika, počítačové sítě, matematika
In [5]:
courses = pd.read_csv('./Repository/courses.csv', sep=';') # Otevře datový, textový dokument
print('Mé absolvované kurzy:')               # ... nějaký ten úvod...
courses                          # Cool vykreslení Pandího datagridu
Mé absolvované kurzy:
Out[5]:
Obdobi_Od Obdobi_Do Nazev_kurzu Cislo
0 2020-01-01 00:00:00 2023-01-01 00:00:00 Osvědčení o odborné způsobilosti – EK §6 vyhl. 50/78 Sb. 18/2020
1 2017-06-01 00:00:00 NaN DataCamp - ONLINE: Intro to Python for Data Science Course #3 128 401
2 2017-07-01 00:00:00 NaN SoloLearn - ONLINE: SQL Fundamentals course #1060-3222506
3 2016-05-01 00:00:00 NaN Gopas: Tvorba T−SQL dotazů v databázovém serveru MOC 20461-20160200021
4 2014-06-30 23:59:59 NaN FEEC VUT: Osvědčení o absolvování kurzu „Rádiové a mobilní komunikace“ 136506/2013


💡 Moje další schopnosti

In [6]:
f = open('./Repository/skills.txt', 'r') # Načte textový dokument
file_content = f.read()         # Přečte obsah a uloží do proměnné "file_content"
print(file_content)           # Vypíše obsah proměnné "file_content" (takže obsah dokumentu)
f.close()                # ... a nesmíme zapomenout zavřít...
• Technické schopnosti a dovednosti, příklady:
Strojní inženýrství, Konstruování, Elektrotechnika, CAD/CAM, Rádiové a mobilní komunikace, Linux, Python, MatLab, Octave, Návrh plošných spojů, Audiotechnika, Elektroakustika, Rastrová a vektorová grafika, T-SQL, Jazyk symbolických adres, html, css, php, jQuery, LibreOffice, MicrosoftOffice

• Znalost výpočetní techniky: ODBORNÁ, příklady:
Zkušenost s programováním mikroprocesorů pomocí JSA, jazyku C, či Pythonu, znalost databází, datová analytika, zkušenost se systémy CAD (strojírenství / elektro), 3D modelování + rendering, měření / číslicová zpracování, praktická elektrotechnika, řešení komunikačních subsystémů, konstruování


📄 Strukturovaný životopis

Jestli budete chtít, mrkněte na můj normální životopis 😉, ale POZOR - ❗ Vyžaduje heslo ❗ , které nejprve musíte nějak získat 😛 ...

In [7]:
IFrame("./Documents/CV_Burda-Miroslav.pdf", width='100%', height=480) # Zobrazí PDF se strukturovaným životopisem
Out[7]:


🏁 Konec

Na závěr se můžete podívat třeba jak vypadá světelné spektrum a různé vlnové funkce, které pak slouží k výpočtům světelných parametrů... 😉

Pozn.: Žádný strach, nevynáším nic tajného - světelné spektrum si může změřit kdokoliv, kdo si naši lampu koupí a vlnové funkce jsem vytáhl z jakési optické knihovny MatLabu, kterou volně stáhnete... 😊

In [8]:
## Definition of visible light spectrum (resolution - 1nm):
wavelength = np.arange(360,831,1)

## Loading raw Spectrum Data
rawData = pd.read_csv('Data/3507.SPD',
           names=['XData', 'YData'], sep='\t', skiprows=range(0, 5), decimal=",")

## Interpolation of raw Spectrum Data (360,380,1)
tck = splrep(rawData.XData, rawData.YData)
lux = splev(wavelength, tck)

## Creating DataFrame of interpolated Spectrum
spectrum = pd.DataFrame({'wavelength':wavelength,'lux':lux})

## Clear memory
del tck, lux, rawData

## Loading of wave functions XYZ
XYZ = pd.read_csv('Data/XYZ.csv',
         names=['wavelength','X','Y','Z'], skiprows=1, sep=';')

## Loading of Munsell color functions TCS01 - TCS15
Munsell = pd.read_csv('Data/Munsell.csv',
           names=['wavelength',
              'TCS01','TCS02','TCS03',
              'TCS04','TCS05','TCS06',
              'TCS07','TCS08','TCS09',
              'TCS10','TCS11','TCS12',
              'TCS13','TCS14','TCS15',], skiprows=1, sep=';')

## Loading of reference source
Ref = pd.read_csv('Data/Reference.csv',
         names=['wavelength','S0','S1','S2'], skiprows=1, sep=';')

Frames = [spectrum.wavelength,spectrum.lux,
     XYZ.X,XYZ.Y,XYZ.Z,
     Munsell.TCS01,Munsell.TCS02,Munsell.TCS03,Munsell.TCS04,
     Munsell.TCS05,Munsell.TCS06,Munsell.TCS07,Munsell.TCS08,
     Ref.S0,Ref.S1,Ref.S2]

Graphics = pd.concat(Frames, axis=1)
Graphics = Graphics.set_index('wavelength')

#################################################################

f, ([ax1, ax3], [ax2, ax4]) = plt.subplots(2,2, sharex=True, figsize=(25, 15))

ax1.plot(wavelength,Graphics.lux)
  
ax1.set_title('Test source\n$HTI$ $1400W/PS$')
ax1.set_ylabel('Standardized radiant flux $[-]$')
ax1.legend(['Spectrum $HTI$ $1400W/PS$',
      'Calculated Reference source'])
ax1.grid()

ax2.plot(wavelength,Graphics.X)
ax2.plot(wavelength,Graphics.Y)
ax2.plot(wavelength,Graphics.Z)

ax2.set_title('Wave functions $X$, $Y$, $Z$')
ax2.set_xlabel('Wavelength $\lambda$ $[nm]$')
ax2.set_ylabel('Coeficient $[-]$')
ax2.legend(['Function $X$','Function $Y$','Function $Z$'])
ax2.grid()

ax3.plot(wavelength,Graphics.TCS01)
ax3.plot(wavelength,Graphics.TCS02)
ax3.plot(wavelength,Graphics.TCS03)
ax3.plot(wavelength,Graphics.TCS04)
ax3.plot(wavelength,Graphics.TCS05)
ax3.plot(wavelength,Graphics.TCS06)
ax3.plot(wavelength,Graphics.TCS07)
ax3.plot(wavelength,Graphics.TCS08)

ax3.set_title('Munsell\'s color samples $TCS01 \div TCS08$')
ax3.set_ylabel('Coeficient $[-]$')
ax3.legend(['$TCS01$', '$TCS02$', '$TCS03$', '$TCS04$',
      '$TCS05$', '$TCS06$', '$TCS07$', '$TCS08$',
      '$TCS09$', '$TCS10$', '$TCS11$', '$TCS12$',
      '$TCS13$', '$TCS14$', '$TCS14$'])
ax3.grid()

ax4.plot(wavelength,Graphics.S0)
ax4.plot(wavelength,Graphics.S1)
ax4.plot(wavelength,Graphics.S2)

ax4.set_title('Raw functions of reference source $S_0$, $S_1$, $S_2$')
ax4.set_xlabel('Wavelength $\lambda$ $[nm]$')
ax4.set_ylabel('Coeficient $[-]$')
ax4.legend(['$S0$','$S1$','$S2$'])
ax4.grid()

plt.tight_layout()
plt.show()


🏁 Úplný konec

In [9]:
IPython.display.Audio("./Sound/Thats-all-Folks.mp3")
Out[9]:
drawing

Author: Miroslav BURDA, 02/2020


drawing
The most popular Python data science platform